دکتر شاهرخ رخشنده رو

پاتولوژیست

موسس و رئیس هیات مدیره
ایشان فارغ التحصیل سال ۱۳۸۳ رشته پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشند.
از جمله سوابق اجرایی ایشان ، کارشناس پاتولوژی اداره امور آزمایشگاههای استان فارس و مسئول اداره امور پزشکان و متخصصان درمانی استان است.
حیطه علاقمندی ایشان در پاتولوژی تشخیص های قبل از تولد و سرطان های سینه می باشد.

پزشکان ما